Ime Telefon Faks
Prodaja +387 35 301 553 +387 35 301 562
Servis +387 35 301 553 +387 35 301 562
Fiskalizacija +387 35 301 561 +387 35 301 562
Poslovni konsalting i usluge +387 35 301 555 +387 35 301 562
IT usluge i konsalting +387 35 301 559 +387 35 301 562
Uprava +387 35 301 550 +387 35 301 562