Mingos  Gradačac - Jedan od vodećih distributera kafe na našem tržištu sa godišnjim kapacitetom od 1000 tona.  Pored STUDEN & CO holdinga i Studen Middle East kompanija, Mingos je treća po redu članica Studen grupacije koja je odlučila da svoj informacioni sistem unaprijedi prelaskom na Spin software. Implementiran je informacioni sistem za vođenje proizvodnje u Gradačcu i izvšeno je povezivanje sa centralnom bazom podataka u Brčkom.

Konjuh Živinice - Proizvođač namještaja sa preko 100 godina tradicije – Implementiran je informacioni sistem za vođenje proizvodnje, prodaje i knjigovodstva. Posebna pažnja je posvećena detaljima koji su karakteristični ovoj djelatnosti proizvodnje.


Ibn Sina Apoteke Tuzla - Naš dugogodišnji partner u poslovanju je izvršio akviziciju Bosnafarma i time proširio svoje poslovanje na još 6 apoteka koje posluju širom Tuzlanskog kantona. Spin doo je obezbijedio da povećanje poslovanja našeg korisnika sa 10 na 16 objekata protekne bez problema te da se ti objekti integrišu u postojeći sistem brzo i efikasno.


Rad-export Kladanj - Najveći trgovinski lanac u opštini Kladanj se odlučio da osavremeni svoj informacioni sistem, a mi smo bili tu da im u tome pomognemo. Tri samoposluge sa mješovitom robom, robna kuća, magacin sa veleprodajom, pizzeria i računovodstvo su povezani u jedinstven sistem u kojem su poslovne jedinice imaju automatizovanu razmjenu podataka.


JKP Komunalac Tuzla - Najveće komunalno preduzeće u sjeveroistočnoj BiH je također korisnik Spin software-a. Opštinsko vijeće Tuzla kao vlasnik ovog preduzeća  je donijelo odluku o izmjeni obračuna komunalnih usluga, a mi smo SpinKom software u potpunosti prilagodili toj odluci.


Rudarski institut Tuzla - Tuzla je grad koji se razvio na rudarstvu, a Rudarski institut je jedna od institucija koja je tome dala veliki doprinos. Već više godina koriste Spin software, a ove godine je uveden i sistem za evidenciju radnog vremena uposlenika.


Belamionix, Cerik Brčko distrikt - Preduzeće čija je primarna djelatnost trgovina i koje nastupajući na tržištu kao direktan uvoznik i distributer ima za cilj postati jedan od lidera na maloprodajnom tržištu je i u ovoj godini značajno proširilo svoje poslovanje sa dva maloprodajna objekta (Rahić i Gradačac) te sa dvije benzinske pumpe. Spin doo je podržao rast poslovanja Belamionixa brzim i efikasnim uvođenjem novih objekata u postojeći sistem. Obje benzinske pumpe koriste DOMS sistem za evidenciju prodaje goriva, a Spin software savršeno sarađuje sa DOMS sistemom i obezbjeđuje besprijekoran rad u sistemu.