•  Slatina 9 - Novi tržni centar, 75000 Tuzla
  •  035/301-550
  •  035/301-562
  •  spin@spintuzla.ba

Česta pitanja

Jesu li svi moduli povezani?
Sve transakcije u "SpinSoft" sistemu automatski se prosljeđuju između modula. Na taj način izbjegnuto je dvostruko upisivanje istih podataka, te je osiguran potpuni integritet sistema.
Da li je moguće raditi s udaljene lokacije?
"SpinSoft" može raditi s udaljene lokacije, dakle moguć je rad svih Vaših izdvojenih lokacija, poslovnica, podružnica kao i rad od kuće.
Koji su zahtjevi za hardverom i sistemskim softverom?
Baza "SpinSoft" poslovnog sistema bazirana je na MS SQL tehnologiji. Preporuka je odgovarajući server ili serverski sistem, u zavisnosti od veličine firme.
Na Serveru je potrebno osigurati odgovarajuću zaštitu podataka, backup, kao i pristupe.
Korisnički računari mogu raditi u Windows operativnim sistemima.
Server sa MS Windows serverskim operativnim sistemom (MS Windows 2008, 2012, 2016, 2019 Server ), sa licencama za odgovarajući broj klijenata.
Na serveru treba biti instaliran MS SQL 2008, 2014, 2016, 2017, 2019 Server sa odgovarajućim brojem klijenata.
Na računarima-klijentima potreban je MS Windows 7, 8 ili Windows 10 operativni sistem.
Je li moguće kupiti i koristiti samo neke module?
Da, "SpinSoft" je modularan sistem čija struktura omogućava korisnicima da prilagode sistem svojim potrebama.
Što ako mi je potreban poseban izvještaj?
Prema Vašim specifikacijama može biti izrađen izvještaj ili promijenjen postojeći.
Da li je moguć prenos podataka iz postojećeg sistema u Spinsoft?
Da, naš stručni tim će exportovati baze podataka iz postojećeg sistema te obraditi, prilagoditi i integrisati iste u Spinsoft.
Koliko često Spin izrađuje nove verzije programa?
Spin kontinuirano radi na novim verzijama, dodavanju novih funkcionalnosti i poboljšanju postojećih. Nekoliko puta u toku godine se izdaju nove verzije unutar glavne verzije sa korekcijama i verzije sa novim funkcionalnostima.
Korisnicima se obavezno, najmanje jednom u toku godine, radi nadogradnja na noviju verziju aplikacije.
faq