•  Slatina 9 - Novi tržni centar, 75000 Tuzla
  •  035/301-550
  •  035/301-562
  •  spin@spintuzla.ba
Uprava

Kontakt podaci:

Email:
Telefon:
Fax:

spin@spintuzla.ba
+387 35 301 550
+387 35 301 562

 
+387 35 301 551

Email: spin@spintuzla.ba
Telefon: +387 35 301 550
                +387 35 301 551
Fax:         +387 35 301 562

Servis i prodaja

Kontakt podaci:

Email:
Telefon:

servis@spintuzla.ba
+387 35 301 553

 
+387 35 301 556

Email: servis@spintuzla.ba
Telefon: +387 35 301 553
                +387 35 301 556

Fiskalizacija

Kontakt podaci:

Email:
Telefon:

Email: fiskalizacija.spin@gmail.com
Telefon: +387 35 301 561

Poslovni konsalting i usluge

Kontakt podaci:

Email:
Telefon:

spin@spintuzla.ba
+387 35 301 555
+387 35 301 564

 
+387 35 301 568
+387 35 301 569

Email: spin@spintuzla.ba
Telefon: +387 35 301 555
                +387 35 301 564
                +387 35 301 568
                +387 35 301 569

IT konsalting i usluge

Kontakt podaci:

Email:
Telefon:
 

spin@spintuzla.ba
+387 35 301 552
+387 35 301 559

 
+387 35 301 570

Email: spin@spintuzla.ba
Telefon: +387 35 301 552
                +387 35 301 559
                +387 35 301 570