•  Slatina 9 - Novi tržni centar, 75000 Tuzla
  •  035/301-550
  •  035/301-562
  •  spin@spintuzla.ba

Osnovni podaci

SPIN d.o.o. Software & Hardware Tuzla

  Slatina 9 - Novi tržni centar, 75000 Tuzla
  035/301-550
  spin@spintuzla.ba
  www.spintuzla.ba

ID broj: 4209311240006
PDV broj: 209311240006
Porezni broj: 03000223
Broj Rješenja o registraciji: 032-0-Reg-11-000503
Matični broj subjekta (MBS): 1-6400

Žiro računi:

UniCredit Banka: 3383002200586348
NLB Banka: 1321000308979249
Raiffeisen Banka: 1610250004020018