•  Slatina 9 - Novi tržni centar, 75000 Tuzla
 •  035/301-550
 •  035/301-562
 •  spin@spintuzla.ba

Reference

Ovdje navodimo samo neke od dugogodišnjih korisnika Spin softvera

Iz oblasti trgovine

 • BINGO d.o.o. - Tuzla
 • BELAMIONIX d.o.o. Brčko Distrikt BiH
 • BELAPROM d.o.o. Brčko
 • ADEN d.o.o. ŽIVINICE
 • ZVORNIČANKA d.o.o. Zvornik
 • FERIMPEX d.o.o. ZAVIDOVIĆI
 • DRAMPEK d.o.o. Tuzla
 • HYPOMARKET d.o.o. Srebrenik
 • Delux Euro Profi d.o.o. Gradačac
 • JUNUZOVIĆ KOPEX - Lukavac
 • EM ONIKS d.o.o. Lukavac
 • EGLO rasvjeta BH d.o.o. - Gradačac
 • GLOBO LUX d.o.o. Vitez
 • NASKO d.o.o. - benzinske pumpe
 • RAD EXPORT - Kladanj
 • UNCRO d.o.o. Tuzla
 • BELISAR d.o.o. za transport i trgovinu Brčko
 • DELING d.o.o. Tuzla
 • BIBA-BiH d.o.o. Tuzla
 • MAJEVICA d.d. - Srebrenik
 • HANERIX d.o.o. Srebrenik
 • GLAS-KOMERC d.o.o. - Gradačac
 • TITANIK d.o.o. - Tuzla
 • GRADMONT d.o.o. - Gradačac
 • EUROTRANS d.o.o. Gradačac
 • HELAKOR d.o.o. Tuzla
 • Dohamix d.o.o. Gradačac
 • DITA 1977 INDUSTRIJA DETRDŽENATA d.o.o. Tuzla

Javna preduzeća i ustanove, rudnici, komunalna preduzeća, zdravstvene ustanove, dioničarska društva...

 • RUDNIK KREKA - Tuzla
 • RUDNIK MRKOG UGLJA - Banovići
 • RUDNIK MRKOG UGLJA - Đurđevik
 • VIJENAC RUDNIK KREČNJAKA - Lukavac
 • KOMUNALAC JKP - Tuzla
 • RAD JP za komunalne i zanatske usluge - Lukavac
 • FABRIKA SOLI - Tuzla
 • JKP "PANNONICA" d.o.o. Tuzla
 • DOM ZDRAVLJA - Lukavac
 • DOM PENZIONERA - Tuzla
 • Lječilište "Reumal" Fojnica
 • JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA d.o.o.
 • DIREKCIJA CESTA TK - Tuzla
 • NAMJEŠTAJ DD - Gradačac
 • TEHNOGRAD-COMPANY d.o.o. Tuzla
 • JAHORINA a.d. OLIMPIJSKI CENTAR Pale
 • TRANSTURIST - Tuzla
 • KONJUH DD - Živinice
 • Kazneno popravni zavod - Tuzla
 • INZIO - Tuzla
 • DRIN - Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica – Fojnica
 • BAKOVIĆI - Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica – Fojnica
 • JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR" d.o.o. TUZLA
 • JP SKPC MEJDAN d.o.o. - Tuzla

Apoteke

 • PZU Apoteke LA VITA - Gračanica
 • PZU Apoteke KOFARM - Doboj Istok
 • PZU Apoteke TIGRIS FARM - Lukavac
 • Lamele apoteka - Gračanica
 • Arnika apoteka - Gračanica
 • Altea apoteka - Lukavac
 • PZU Apoteka EUROFARM-EDAL Tuzla
 • Stari Grad - Tuzla
 • Zdravlje - Živinice
 • Narodna apoteka - Živinice
 • Apoteka Nova - Gradačac
 • Floris apoteka - Gradačac
 • ĐULOVIĆ-PHARM apoteke Suha, Živinice
 • Apoteka Herba - Đurđevik
 • Apoteka Amica - Tuzla
 • Apoteka "Medica" Živinice
 • NEOFARM Apoteka Živinice
 • EUROFARM - CENTAR PZU - Tuzla
 • Apoteka "BELA" Živinice
 • PZU Biopharm - Živinice
 • Apoteka Muška voda - Kladanj
 • Apoteka Viva-Pharm - Tuzla
 • Apoteka Aroma Vita - Gračanica
 • Apoteka Ena Pharm - Gradačac
 • Apoteka AR-FARM - Tuzla
 • Trgovinska radnja-biljna apoteka "GALANTUS" Tuzla

Računovodstvene agencije i servisi

 • FINOMEX d.o.o. za konsalting, posredništvo i promet - Gradačac
 • FinConsult - Tuzla
 • Knjigovodstveni biro "RAČUN" - Živinice
 • M-RAČUN d.o.o. Živinice
 • PROFFI CONNECT d.o.o. Tuzla
 • Knjigovodstveni servis Goodwill - Živinice
 • Računovodstveni servis FB - Lukavac
 • Računovodstveni servis EFB - Lukavac
 • Agencija za knjigovodstvo CONTO CORECT II - Tuzla
 • KONTO KOREKT AGENCIJA - Tuzla
 • Djelatnost srodna obrtničkoj "GOODWILL" - Tuzla
 • Agencija za računovodstvo i finansije FINANS - Tuzla
 • KNJIGOVODSTVENI SERVIS - IMŠIR - Poljice
 • REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. Tuzla
 • AKVA INVEST d.o.o. Živinice
 • Djelatnost srodna obrtu - knjigovodstveni servis "RUBIKON"

Hoteli, moteli, ugostiteljski objekti

 • Hotel «REUMAL» - Fojnica
 • «Reumal Nova bolnica», Fojnica
 • Hotel «Zenica» - Zenica
 • BAT Hotel d.o.o. Pale
 • Ugostiteljski komplex ZLAĆA - Banovići
 • Hotel SENAD OD BOSNE - Lukavac
 • "A HOTELI" d.o.o. Tuzla
 • STARA ADA d.o.o. Banja Luka
 • SAKSOFON d.o.o. - SEZAM ćevabdžinice, restorani Tuzla
 • BAJRIĆ-BN d.o.o. - TRAVNIK
 • SAGITTARIUS d.o.o. Tuzla
 • Motel TUZLA - Tuzla
 • Metro restoran Kladanj... i veliki broj manjih ugostiteljskih objekata

Mnogobrojna društva raznovrsnih djelatnosti

 • RUDARSKI INSTITUT– Tuzla
 • UMEL DALEKOVODMONTAŽA - Tuzla
 • EURO DAM JAS - Lukavac
 • LITVATRANS - Banovići
 • GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ d.d. - Tuzla
 • M & V GROUP d.o.o. Zvornik
 • "DELING INVEST" d.o.o. Tuzla
 • STUDEN GLOBAL SEE d.o.o. Brčko
 • ALGORITAM - INŽINJERING d.o.o. Živinice
 • MINGOS-COFFEE d.o.o. Gradačac
 • Mlin Nezić d.o.o. Gradačac
 • TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla
 • LOVIĆ & CO d.o.o. Lukavac
 • IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice
 • AKM-COMMERCE d.o.o.Tuzla
 • PROMEX A-3 d.o.o. Kalesija
 • KING doo Lukavac
 • TOM-CAT d.o.o. Tuzla
 • ZUX-4 - Kalesija
 • TBS TRADE d.o.o. Tuzla
 • EKO ŽIVOT d.o.o. - TUZLA
 • ROAD d.o.o. Lukavac
 • ANGIE COMPANY d.o.o. Živinice
 • DRINA PLAST - Zvornik
 • HORTING d.o.o. Tuzla
 • DISK d.o.o. Živinice
 • GD DEKOR MB d.o.o. Tuzla
 • BEAT BH d.o.o. ŽIVINICE
 • KOP I KO d.o.o. ŽIVINICE
 • OMI d.o.o. Živinice
 • UŽE COMMERCE d.o.o. Tuzla
 • NGH d.o.o. Tuzla
 • MALPEZA d.o.o. Tuzla
 • NUTRIA d.o.o. Živinice
 • PGL-PROTECT d.o.o. Lukavac
 • ELEKTROREMONT d.d. Banovići
 • TERMOVENT d.o.o. Živinice
 • KAKEŠ d.o.o. Živinice
 • INOX CENTAR d.o.o. Tuzla
 • Garden d.o.o. Lukavac
 • KLABUS d.o.o. Kladanj
 • BUNDAVICA d.o.o. Tuzla
 • B-ELI-M d.o.o. Lukavac
 • GOLDEN TOURS d.o.o. Tuzla
 • Z.T.R.PEKARA "DIJANA" ZVORNIK
 • BULET d.o.o. Tuzla
 • FRANKOFAZ d.o.o. Tuzla
 • UNIKOMERC d.o.o. GRADAČAC
 • PROGETTI BOSNIA d.o.o. Tuzla
 • Hennig BH d.o.o. Živinice
 • Eufrat d.o.o. Živinice
 • MM KALESIĆ d.o.o. Živinice
 • ELECO d.o.o. Tuzla
 • PLATINIUM d.o.o. Tuzla
 • LUMIR PRO d.o.o. Lukavac
 • DŽAFERAGIĆ d.o.o. Tuzla
 • Veterinarski Zavod TK J.U.
 • SAN MARCO d.o.o. Bijeljina
 • Đulir company d.o.o. Tuzla
 • TEHNOGRAD d.o.o. Modriča
 • Hennig BH d.o.o. Živinice
 • SUPFINA d.o.o. Gradačac
 • 4K & ROYAL d.o.o. Lukavac
 • TIVOLI d.o.o. Lukavac
 • DDI d.o.o. Busovača
 • MAHIR d.o.o Visoko
 • TERRAVET d.o.o. Gradačac
 • MAMIĆ d.o.o. ŽIVINICE
 • ARION d.o.o. Brčko distrikt BiH
 • "Bella Vita" d.o.o. Tuzla
 • TURBOACTIV d.o.o. BRIJESNICA MALA-D.ISTOK
 • Mat-am d.o.o. Lukavac
 • Remex d.o.o. Tuzla
 • KOMBAX d.o.o. Lukavac
 • BOXMARK Leather d.o.o. Lukavac
 • H.D. Invest d.o.o. Tuzla
 • ZLATNA LAGUNA d.o.o. GRAČANICA
 • EDSELL d.o.o. GRADAČAC
 • SIDDIK d.o.o. Poljice